Học tiếng Trung cùng TBT

Tiên phong trong chất lượng đào tạo tiếng Trung

Xem chi tiết lộ trình

Học tiếng Trung cùng TBT

Tiên phong trong chất lượng đào tạo tiếng Trung

Xem chi tiết lộ trình

Học tiếng Trung cùng TBT

Tiên phong trong chất lượng đào tạo tiếng Trung

Xem chi tiết lộ trình

Về chúng tôi

Tại TBT, chúng tôi tự hào là đơn vị đầu tiên truyền tải phương pháp BỐN CHỦ ĐỘNG trong giảng dạy tiếng Trung. Phương pháp giúp các bạn học viên luôn duy trì được niềm cảm hứng trong quá trình tiếp thu kiến thức, tăng gấp 4 LẦN hiệu quả học tập.

Xem chi tiết

Tại sao chọn TBT

Phương pháp 4 chủ động

 • Chủ động tìm hiểu
  Chủ động tìm hiểu
 • Chủ động thực hành
  Chủ động thực hành
 • Chủ động trải nghiệm
  Chủ động trải nghiệm
 • Chủ động truyền lửa
  Chủ động truyền lửa
 • Chủ động tìm hiểu
  Chủ động tìm hiểu
 • Chủ động thực hành
  Chủ động thực hành
 • Chủ động trải nghiệm
  Chủ động trải nghiệm
 • Chủ động truyền lửa
  Chủ động truyền lửa

Chủ động tìm hiểu

Học viên được cung cấp học liệu, hướng dẫn cách chuẩn bị bài học trước khi lên lớp

Chủ động thực hành

Thực hành ngôn ngữ theo nguyên tắc T – S – C (Tiếp nhận ngôn ngữ – Sản sinh ngôn ngữ – Cá nhân hoá ngôn ngữ)

Chủ động trải nghiệm

80% thời lượng giờ học học viên được nhập vai hội thoại, tăng khả năng vận dụng kiến thức ngay trên lớp.

Chủ động truyền lửa

Giáo viên luôn là người chủ động truyền lửa, dẫn dắt học viên đến với niềm yêu thích và quyết tâm chinh phục Hán ngữ

Chủ động tìm hiểu

Học viên được cung cấp học liệu, hướng dẫn cách chuẩn bị bài học trước khi lên lớp

Chủ động thực hành

Thực hành ngôn ngữ theo nguyên tắc T – S – C (Tiếp nhận ngôn ngữ – Sản sinh ngôn ngữ – Cá nhân hoá ngôn ngữ)

Chủ động trải nghiệm

80% thời lượng giờ học học viên được nhập vai hội thoại, tăng khả năng vận dụng kiến thức ngay trên lớp.

Chủ động truyền lửa

Giáo viên luôn là người chủ động truyền lửa, dẫn dắt học viên đến với niềm yêu thích và quyết tâm chinh phục Hán ngữ

Lộ trình chinh phục tiếng trung