Điều khoản sử dụng – Trung tâm Tiếng Trung TBT

Dưới dây là điều khoản sử dụng trang web chính thức của TBT. Quý khách vui lòng đọc kỹ và tuân thủ với các Điều khoản này:

1. Trách nhiệm của người sử dụng

Khi truy cập trang web, người sử dụng đồng ý chấp nhận mọi rủi ro có thể phát sinh và không có bất kỳ trách nhiệm nào thuộc về TBT và các đồng sở hữu đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào. Các tổn thất có thể bao gồm chi phí phát sinh do truy cập trang web hoặc tải dữ liệu, tổn thất do virus hoặc từ những hành động không bảo vệ thiết bị của người sử dụng.

2. Nội dung trên trang web

Tất cả thông tin trên trang web được cung cấp một cách trung thực nhất. Tuy nhiên, TBT và các đồng sở hữu không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, độ hoàn thiện của nội dung trên trang web và không có bất kỳ tuyên bố nào về các kết quả của việc sử dụng nội dung này.

3. Quyền sở hữu

TBT là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web. Người sử dụng không được phép sử dụng các thương hiệu, biểu tượng và nhãn mác dịch vụ này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản từ TBT và các đồng sở hữu. Các tài liệu trên trang web được bảo vệ bản quyền chặt chẽ và không được sửa đổi, sao chép, ghi chép lại trong bộ nhớ điện tử, chuyển dịch, mô phỏng hoặc phát tán mà không có sự chấp thuận bằng văn bản từ TBT.

4. Thư điện tử

TBT không đảm bảo rằng các thư điện tử được gửi đến hoặc từ trang web sẽ được đảm bảo an toàn hoàn toàn. TBT sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thư điện tử để gửi hoặc nhận thông tin.

5. Thay đổi nội dung

TBT có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin nào trên trang web tùy thuộc vào từng thời điểm.

6. Đăng tải thông tin trên trang web

Người sử dụng không được đăng tải nội dung hoặc hình ảnh thô tục, xúc phạm hoặc đe dọa trên trang web. Nội dung không phù hợp, thông tin không hợp pháp hoặc những thông tin dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật đều bị cấm trên trang web. TBT và các đồng sở hữu không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý đối với những phát sinh từ những nội dung do người sử dụng đăng tải lên trang web.

7. Luật áp dụng

Tất cả các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được thi hành dựa trên pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng rằng bản viết lại này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều khoản khi sử dụng trang web của TBT. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.