Chính sách bảo mật

1. Chính sách bảo mật

Trung tâm tiếng Trung TBT tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin do người dùng chia sẻ (chẳng hạn như tên, email và số điện thoại) để cung cấp cho người dùng các dịch vụ và hỗ trợ mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại lợi ích cho họ.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Trung tâm tiếng Trung TBT cần thu thập thông tin của bạn và tạo cho bạn một tài khoản riêng mà chỉ bạn mới có thể truy cập và sử dụng.
Thông tin tối thiểu để tạo tài khoản là: tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Các thông tin khác về bạn như ngày sinh, giới tính, thành phố bạn đang ở, v.v. bạn không bắt buộc phải cung cấp nhưng Trung tâm tiếng Trung TBT khuyến khích cung cấp đầy đủ thông tin để Trung tâm tiếng Trung TBT có thể cung cấp những thông tin cần thiết. Các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho Trung tâm tiếng Trung TBT được lưu trữ trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong thời gian TBT cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc đến khi khách hàng yêu cầu hủy những thông tin đã cung cấp.

4. Phạm vi sử dụng thông tin

● Thông tin của bạn được sử dụng cho các mục đích sau:
● Cung cấp và giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng mục tiêu học tập của bạn
● Sử dụng nội bộ Trung tâm tiếng Trung TBT để hỗ trợ bạn khi cần
● Để liên hệ với bạn với những câu hỏi và thắc mắc bạn gửi cho TBT
● Liên hệ với bạn khi cần để hiểu cách sử dụng và trải nghiệm của bạn

5. Các tổ chức/cá nhân có quyền được tiếp cận thông tin 

● Đội ngũ quản trị website ca Trung tâm tiếng Trung TBT
● Khách hàng – người sở hữu thông tin cá nhân đó
● Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam (khi có yêu cầu)

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Trung tâm tiếng Trung TBT là đơn vị thu thập và quản lý toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi cam kết không giao quyền truy cập, thu thập và quản lý thông tin này cho bên thứ ba bất kỳ nào (trừ khi có yêu cầu của cơ quan thẩm quyền).
Quy định bảo mật tại Trung tâm tiếng Trung TBT có thể được chỉnh sửa và thay đổi bất kỳ lúc nào. Tất cả sẽ được đăng tải công khai trên website của Trung tâm tiếng Trung TBT.
Nếu khách hàng có gì thắc mắc hay khiếu nại, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Trung tâm tiếng Trung TBT

Trụ sở tại Hà Nội – Việt Nam
Địa chỉ: 78 Nguyễn Vĩnh Bảo, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0383 914 674
Địa chỉ email: ngoaingutbt@gmail.com
Địa chỉ Website: https://tbtvietnam.edu.vn/